QUY ĐỊNH KIỂM TRA AN TOÀN VỀ SON MÔI VÀ SẢN PHẨM ORGANIC TẠI VIỆT NAM

QUY ĐỊNH KIỂM TRA AN TOÀN VỀ SON MÔI HỮU CƠ VÀ  SẢN PHẨM ORGANIC TẠI VIỆT NAM

Ở Việt nam, chứng nhận của USDA của Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ, chứng nhận hữu cơ EU organic farming của Liên minh Châu Âu, chứng nhận hữu cơ JAS của Nhật bản  là những bộ tiêu chuẩn được đánh giá cao và được áp dụng rộng rãi hơn cả

Tất cả các bộ tiêu chuẩn trên đều giống nhau chỉ khác nhau một số chỉ tiêu ( mức độ khó ) có trong sản phẩm
Tất cả các sản phẩm organic khi được kiểm tra đều phải chứng minh nguồn gốc xuất sứ ( truy xuất nguồn gốc ) sao cho phải phù hợp với các quy định chỉ tiêu kỹ thuật của sản phầm ( như mục 2 của phần I đã nêu )

Sau khi chứng minh được nguồn gốc , sản phẩm sẽ được kiểm tra các quy trình chế biến đáp ứng theo tiêu chuần HACP và không được sử dụng các phụ gia hóa chất trong quá trình chế biến hòng làm thay đổi chất lượng vốn có của nguyên liêu dùng chế biến .


Kiểm tra quy trình bảo quản kho lưu trữ đáp ứng các tiêu chuẩn GMP về kho hang bảo quản

Sau khi sản phẩm đáp ứng được các test kiểm tra nêu trên sản phẩm sẽ được cấp giấy chứng nhận sản phẩm organic

Kiểm tra mỹ phẩm son ở Việt nam

Mỹ phẩm son ở Việt nam được quy định kiểm tra như là “ thực phẩm chức năng “ đồng thời việc quy định việc truy xuất nguồn gốc cũng như các quy định về “ sản phẩm organic “ chưa được áp dụng rộng rãi nên việc kiểm tra các sản phẩm mỹ phẩm còn khá đơn giản và chưa được nghiêm ngặt . Các chỉ tiêu kiểm tra chỉ được kiểm tra bao gồm 3 chỉ tiêu về hàm lượng kim loại nặng và 04 chỉ tiêu về vi sinh .

Các chỉ tiêu đó bao gồm :

 

Nguồn: son môi hữu cơ

2699